27.2.2020 (štvrtok - dopoludnia)

 

           Všetkým deťom - veľkým a aj malým,

                    na známosť sa dáva,

      že sa v našej škôlke chystá nevídaná sláva.

       Nech si na tú oslavu - krásavci aj krásky,

           prinesú krásne karnevalové masky.

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Materská škola Kysak

 

Vítame Vás na stránkach našej materskej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Kysak. 

Nachádza sa v areáli základnej školy.

 V exteriéri máme dostatok priestoru na pobyt vonku. 

Využívame detské ihrisko s pieskoviskom, ktoré je oplotené, ihrisko a záhradu základnej školy. 

Interiér pozostáva z troch tried, ktoré slúžia ako herne a zároveň spálne, trieda predškolákov je umiestnená v budove základnej školy.

Kapacita materskej školy je 49 detí.

 

 

 

 

                     

 

                                  

ŠKOLNÉ 

 

Milí rodičia,

 
Poplatok škole vo výške 10 eur na mesiac máte možnosť zaplatiť na číslo účtu:
 
0406426001/5600
 
IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001
 
SVIFT: KOMASK2X